Limousinerna

Nötkreaturen

Nötkreaturen på Björnskogs säteri är en  KRAV-ekologisk besättning av stamboksförd Limousin och dels bruksdjur bestående av korsningar av främst Simmental, Hereford och Limousin. I dagsläget har vi ca 85 kalvande kor och kvigor samt avelstjurar och småkalvar.

Vi lägger stor vikt på att ha lugna och harmoniska djur som är lätta att hantera såväl vid kalvning som att flytta mellan betesmarker. Vi strävar också efter att ha lätta kalvningar och god tillväxt på ungdjuren.

Våra kreatur  håller landskapet öppet där de betar hela sommarhalvåret.


Djuren hålls vintertid i den anrika gamla stenladugården från tidigt 1900-tal. Denna har de senaste åren renoverats och byggts ut med hjälp av investeringsstöd.

Våra avelstjurar: