Limousinerna

Nötkreaturen

Nötkreaturen på Björnskogs säteri är en  KRAV-ekologisk besättning av stamboksförd Limousin och dels bruksdjur bestående av korsningar av främst Simmental, Hereford och Limousin. I dagsläget har vi ca 85 kalvande kor och kvigor samt avelstjurar och småkalvar.

Vi lägger stor vikt på att ha lugna och harmoniska djur som är lätta att hantera såväl vid kalvning som att flytta mellan betesmarker. Vi strävar också efter att ha lätta kalvningar och god tillväxt på ungdjuren.

Våra kreatur  håller landskapet öppet där de betar hela sommarhalvåret.


Djuren hålls vintertid i den anrika gamla stenladugården från tidigt 1900-tal. Denna har de senaste åren renoverats invändigt, bytt tak och byggts ut med en ny avdelning för avelstjurarna med hjälp av investeringsstöd. Under 2022 kunde vi med hjälp av nytt investeringsstöd bygga gödselbrunnar och därmed få tillgång till flytgödsel i stället för fastgödsel.

Kravgodkända avelstjurar finns till Salu 2025 och kan tingas från och med i höst

Våra avelstjurar: