Nötkreaturen

Nötkreaturen

Nötkreaturen på Björnskogs säteri är en  KRAV-ekologisk bruksbesättning  och  består av korsningar av främst Simmental, Hereford, Charolais och Limousin. I dagsläget har vi ca 75 kalvande kor och kvigor samt avelstjurar och småkalvar.

Vi lägger stor vikt på att ha lugna och harmoniska djur som är lätta att hantera såväl vid kalvning som att flytta mellan betesmarker. Vi strävar också efter att ha lätta kalvningar och god tillväxt på ungdjuren.

Våra kreatur  håller landskapet öppet där de betar hela sommarhalvåret.